Partneri

Fundacja Dzieci Niczyje

Fonds Empowering Children Foundation

FDN ir bezpeļņas nevalstiska organizācija. No 1991. gada tā sniedz plaša spektra palīdzības pakalpojumus vardarbībā cietušiem bērniem, viņu ģimenēm un aprūpētājiem. Fondā darbojas atbalsta centrs vardarbībā cietušiem bērniem, tāpat fonds organizē un īsteno daudzus projektus saistībā ar vardarbību pret bērnu, kā arī rīko apmācības kursus dažādām profesionāļu grupām. No 2004. gada FDN strādā arī jomā, kas saistīta ar bērnu un jauniešu drošību internetā.


Centrs Dardedze

Nodibinājums „Centrs Dardedze” ir nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir pasargāt bērnus no vardarbības un nodrošināt tiešu palīdzību tiem bērniem, kas cietuši no seksuālas, fiziskas, emocionālas vardarbības vai novārtā pamešanas. Centrs Dardedze darbojas kopš 2001.gada.

www.centrsdardedze.lv
Facebook.com/CentrsDardedze
Twitter.com/CentrsDardedze


www.saferinternet.pl
Komisja Europejska

Polijas Droša interneta centrs (PSIC) tika dibināts 2005. gadā Eiropas Komisijas Drošākas interneta programmas ietvaros. Centra darbību vada fonds Nobody’s Children Foundation (Fundacja Dzieci Niczyje – FDN) un Datoru Izpētes un akadēmiskais tīkls (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – NASK), kas veic centra koordinatora funkcijas.
Centrs rīko dažādus pasākumus, lai uzlabotu bērnu un jauniešu drošību internetā, kā arī darbojoties ar jaunajām tehnoloģijām.

www.betterinternetforkids.eu

Insafe ir Eiropas tīkls, kas koordinē informētību par drošu, atbildīgu interneta un mobilo ierīču lietošanu jauniešu vidū. Katrai valstij Insafe tīklā ir nacionālie informētības veicināšanas centri, kas atbild par kampaņu īstenošanu, koordinē aktivitātes, izvērš saskanīgu darbību nacionālā līmenī un strādā ciešā sadarbībā ar visiem attiecīgajiem dalībniekiem Eiropas, reģionālā un lokālā līmenī.

Sīkāk vietnē www.betterinternetforkids.eu
PARTNERI

Fundacja Orange

Fonds Orange Polijā nodarbojas ar bērnu un jauniešu mūsdienu izglītošanu. Ar radošām iniciatīvām fonds Orange mudina jauniešus iegūt zināšanas, piedalīties kultūras un būvniecības kopienās, kurās tiek izmantots internets un jaunākās tehnoloģijas. Tādā veidā viņi apgūst dažādas kompetences, tostarp ciparu tehnoloģiju kompetences, kas ir nepieciešamas dzīvei 21. gadsimta sabiedrībā. Fondu Orange 2005. gadā izveidoja Orange Polska S.A.PARTNERI

Astrogroup

Zīmols Astro pārstāv Astro grupu, kas apvieno dažādus reklāmas nozarē strādājošus uzņēmumus. Grupas mērķis ir radīt audiovizuālus materiālus, balstoties uz jaunākajiem tehnoloģiju sasniegumiem un aktuālajām tendencēm. Tās mērķis ir sagatavot komunikāciju risinājumus. Grupa nodrošina pilnu pakalpojumu spektru – no koncepcijas izstrādei līdz apraidei. Tā darbojas Polijas un ārvalstu tirgos.